Pokaż menu / dojazd

Umów psychotesty tel.604 436 118

Umów badania lekarskie tel.604 584 401

Badania kontrolne
Medycyna pracy
Kalisz
ul. Polna 29 oraz Łódzka 54
lekarz medycyny pracy Piotr Pawlak

Badania psychotechniczne (psychotesty, badania psychologiczne - kierowców, operatorów) Tel. 604 436 118

lekarz medycyny Piotr Pawlak - tel. 604 584 401

Nie inaczej jak w przypadku badań okresowych czy wstępnych,także w przypadku badań kontrolnych pracodawca kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy na takie badania.

Badania kontrolne wykonuje się u pracowników ,którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby.

Po takim okresie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą ,pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiedniego orzeczenia lekarskiego,w tym wypadku uzyskiwanego na badaniach kontrolnych.

Orzeczenie lekarskie, w tym przypadku, określa czy nadal nie ma przecwiskazań do pracy na określonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika ,który takich ,wymaganych prawem pracy ,badań nie przeszedł pozytywnie.

W miarę możliwości badanie kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy. Na czas przeprowadzenia takich badań pracodawca powinien zwolnić od obowiazku pracy w tym czasie zatrudnionego pracownika. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas ,kiedy pracy nie może wykonywać ,kiedy są przeprowadzane takie badania.