Pokaż menu / dojazd

Umów psychotesty tel.604 436 118

Umów badania lekarskie tel.604 584 401

Badania kontrolne
Medycyna pracy
Kalisz
ul. Polna 29 oraz Lipowa 18/22
lekarz medycyny pracy Piotr Pawlak

Badania psychotechniczne (psychotesty, badania psychologiczne - kierowców, operatorów) Tel. 604 436 118

lekarz medycyny Piotr Pawlak - tel. 604 584 401

Nie inaczej jak w przypadku badań okresowych czy wstępnych,także w przypadku badań kontrolnych pracodawca kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy na takie badania.

Badania kontrolne wykonuje się u pracowników ,którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby.

Po takim okresie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą ,pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiedniego orzeczenia lekarskiego,w tym wypadku uzyskiwanego na badaniach kontrolnych.

Orzeczenie lekarskie, w tym przypadku, określa czy nadal nie ma przecwiskazań do pracy na określonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika ,który takich ,wymaganych prawem pracy ,badań nie przeszedł pozytywnie.

W miarę możliwości badanie kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy. Na czas przeprowadzenia takich badań pracodawca powinien zwolnić od obowiazku pracy w tym czasie zatrudnionego pracownika. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas ,kiedy pracy nie może wykonywać ,kiedy są przeprowadzane takie badania.