Połącz z nr 604 584 401

Badania kierowców
Medycyna pracy
Kalisz
ul. Polna 29 oraz Lipowa 18/22
lekarz medycyny pracy Piotr Pawlak


Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt
tel. 604 584 401 lub 62 766 15 16

Na badania lekarskie kierowców należy udać się ze skierowaniem,które wystawia Państwu pracodawca.
Podczas badania zadaniem lekarza jest sprawdzić czy Państwa stan zdrowia nie zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego. Dużą uwagę lekarz medycyny pracy zwraca tutaj na schorzenia ,które w bezpośredni sposób obniżają Państwa sprawność jako kierowców. Jeśli to konieczne keiruje także na dodatkowe badania ,które pozwalają dokładniej sprawdzić stan Państwa zdrowia. W sytuacji gdy badania wykonywane przeze mnie i wyniki ewentualnych dodatkowych konsultacji czy badań są pozytywne,otrzymujecie Państwo pozytywne orzeczenie lekarskie. Ofera badań lekarskich dotyczy kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,zarówno amatorów jak i kierowców zawodowych.

Takim badaniom wykonywanym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy podlegają kierowcy,którzy np.:

  • ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,motorowerami
  • osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii
  • ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem
  • osoby posiadające prawo jazdy kat. A,A1,B,B1,B+E,T, kierujące pojazdem w ramach obowiązków służbowych (dotyczy to takżę osób, z którymi pracodawca ma podpisaną umowę cywilnoprawną,a która to osoba wykorzystuje swój lub pracodawcy pojazd w celach służbowych)