Pokaż menu / dojazd

Umów psychotesty tel.604 436 118

Umów badania lekarskie tel.604 584 401

Badania kierowców
Medycyna pracy
Kalisz
ul. Polna 29 oraz Lipowa 18/22
lekarz medycyny pracy Piotr Pawlak

Badania psychotechniczne (psychotesty, badania psychologiczne - kierowców, operatorów) Tel. 604 436 118

lekarz medycyny Piotr Pawlak - tel. 604 584 401


Podczas badania zadaniem lekarza jest sprawdzić czy Państwa stan zdrowia nie zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego. Lekarz medycyny pracy dużą uwagę zwraca tutaj na schorzenia, które w bezpośredni sposób obniżają Państwa sprawność jako kierowców. Jeśli to konieczne kieruje także na dodatkowe badania, które pozwalają dokładniej sprawdzić stan Państwa zdrowia. W sytuacji gdy badania wykonywane przeze mnie i wyniki ewentualnych dodatkowych konsultacji czy badań są pozytywne, otrzymujecie Państwo pozytywne orzeczenie lekarskie. Ofera badań lekarskich dotyczy kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,zarówno amatorów jak i kierowców zawodowych.

Takim badaniom wykonywanym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy podlegają kierowcy,którzy np.:

  • ubiegający się o prawo jazdy kat.C,C+E (do kwalifiakcji wstępnej czy w ramach szkoleń okresowych); w tym przypadku przeprowadza się także psychotesty ( badania psychologiczne )
  • przedłużający uprawnienia do prowadzenie pojazdu kat.C,C+E
  • ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,motorowerami
  • osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii
  • ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem
  • osoby posiadające prawo jazdy kat. A,A1,B,B1,B+E,T, kierujące pojazdem w ramach obowiązków służbowych (dotyczy to takżę osób, z którymi pracodawca ma podpisaną umowę cywilnoprawną,a która to osoba wykorzystuje swój lub pracodawcy pojazd w celach służbowych)